Takip Edin
Arama...
Arama

Ürün Sorumluluk & Ürün Geri Çağırma Sigortası

Ürün sorumluluk & Ürün geri çağırma sigortası

Ürün sorumluluk sigortası işletme olarak üretilen, sunulan, dağıtım ve aracılığı yapılan ürünlerin kullanımı ve tüketimi esnasında 3. Kişilere veya mallarına verilecek zararların tazmini amacıyla düzenlenen sigortalardır.

Tazminat talebinin karşılanması, sigortanın düzenlenme şekline göre poliçe süresi içerinde veya sonrasında olabilir.

Teminatın, geçerli olacağı coğrafi sınırlar poliçede belirtilir

* Hatalı veya eksik yapılan tasarımlar ve imalatlar
* Hatalı veya eksik hazırlanan kullanım talimatları
* Yetersiz bilgilendirme
* Hatalı ambalajlama ve etiketleme

Kullanıcıların ve/veya diğer üçüncü şahısların uğrayacakları bedeni ve maddi zararlardan dolayı sadece üreticiler değil aynı zamanda aracı, satıcı ve ithalatçılar da yasal olarak sorumludur.
Bu sebeple ürün sorumluluk sigortasına ihtiyaç duyan şirketlerin sayısı oldukça fazlalaşmıştır.

Bilgi Talep Formu