Takip Edin
Arama...
Arama

Bilişim / Cyber Risk Sigortaları

Bilişim / Cyber Risk Sigortaları

Günümüzde hem bilişim sektöründe faaliyet gösteren firmalar, hem de bu sektörün ortaya çıkardığı yazılımları kullanan işletmeler, veri depolarken üzerlerine aldıkları riskleri bu poliçeler vasıtasıyla ortadan kaldırabilirler.

Şöyle ki;
Bilişim Sigortaları; Yazılım konusunda hizmet veren IT firmalarının mesleki faaliyetlerini yerine getirirken ihmal ve kusurları sonucu kendilerinden talep edilecek tazminatlar için düzenlenen özel poliçelerdir. Sigortalının hizmet veya servis sunumunu yaptığı teknoloji ürününün performans gösterememesine bağlı olarak talep edilen tazminatlar da dahil edilebilir.

Cyber Risk Sigortaları; İşletmeler, müşterilerinin, T.C, Kredi kartı, Adres vs. gibi özel bilgilerini çeşitli yazılımlar vasıtasıyla depolamaktadır. Cyber saldırıların arttığı günümüzde, bu poliçeler; büyük küçük her türlü işletmenin ihtiyacı haline gelmiştir. İş bu poliçe işletmelerin güvenliğinden sorumlu oldukları bu bilgilerin, çeşitli yöntemlerle yetkisiz kişilerin eline geçmesinden doğacak zararları karşılayan özel poliçelerdir.

Öne Çıkanlar

Kullanım Alanları

Veri sızıntısından dolayı oluşabilecek finansal kaybınızı hafifletir.
Elektronik veri kaybınızdan doğabilecek risklerinizi azaltır.
Fiber şantaj kaynaklı üçüncü şahıslara yapılan fidye ödemelerini karşılar.
Elektronik içerik koruma ihmali kaynaklı doğabilecek zarar ve savunma masraflarını karşılar.
Yazılım ve Donanım firmaları
Veri Depolayan Tüm İşletmeler

Bilgi Talep Formu