Takip Edin
Arama...
Arama

Risk Analizi

Sigortalayan Net Egeiz Sigorta Brokerliği A.Ş
Kurumsal

Risk Analizi

Günümüzün yeni ve rağbet gören yönetim metodu “kurumsal risk yönetimi”ne (erm – enterprise risk management) göre risk 4 ana gruba ayrılmaktadır: Finansal risk, operasyonel risk, strateji riski ve tehlike riski. Söz konusu risk grupları birbirleriyle doğrudan ilişkilidir.

Sigorta sektörü için risk analizi; kurumsal risk yönetimi çerçevesinde belirlenmiş tehlike riskinin daha iyi tanımlanması için yerine getirilen bir süreçtir. “tehlike risk analizi” bir kurumun, alanın, şirketin veya tesisin özellikle yangın, sel, deprem gibi doğrudan risklerini ortaya koymak olarak tanımlanmaktadır.

Risk analizi; konu hakkında deneyim ve eğitim sahibi, objektif yaklaşıma sahip risk mühendislerince ilgili tesisin tehlike riski yönünden teftişi ve raporlanması olarak adlandırılır.

Risk analizi sonrasında, üzerinde çalışılan tesiste tespit edilen risklerin neden sonuç ilişkisiyle anlatıldığı bir rapor oluşturulur. İşletmede olabilecek muhtelif hasar senaryoları ele alınır. Olası azami hasar, poliçe yapısına bağlı olarak hesaplanır. Son olarak, tesisin sahip olduğu tehlike risklerinin azaltılması için, işletmeye yönelik öneriler listesi, sigortalının da sigortacının da uzun vadede menfaatini gözetecek şekilde hazırlanarak rapor tamamlanır ve sigortalı bu hususta bilgilendirilir.

Risk Yönetimi

Taşıyamayacak risklerin, sigorta teminatları vasıtasıyla transfer edilmesidir. Riskleri ortadan kaldırmaya, azaltmaya yönelik olarak apılan çalışmaların toplamıdır.

Bir kuruluşu bekleyen çeşitli riskler vardır. Bunlar hırsızlık, yangın, kaza olabilir. Ama en büyük risk, herhangi bir riske sahip olmadığınızı düşünmektir.

• İşletmemizdeki riskleri, ortadan kaldırmak için gerek fiziksel olarak, gerekse de fiziksel olarak kaldıramayacağınız riskleri mali olarak, yani sigortasını satın alarak başka birisine devretmek çok büyük önem taşıyor.

• Diyelim ki bir fabrikanız yâda bir işletmeniz var. Bir kaza oldu, bir patlama oldu ve tesiste büyük bir zarar meydana geldi. İlk olarak bu zarara karşı fabrika yâda işletmenizi koruma altına almalıyız. Ama diğer yandan, bütün çevreye verebileceği zararları da kapsam altına almamız gerekir. Çünkü bu sizin sorumluluğunuz ve çevreye verdiğiniz zararı tazmin etmek zorundasınız. Eğer ne kadar zarar vereceğinizi ve buna karşı nasıl bir koruma altına almanız gerektiğini bilemezsek, böyle bir olay işletmenizi ve sizi çok zor bir durumla karşı karşıya bırakabilir.

• Bir firma, bu kobi olabilir veya daha büyük bir tesis olabilir, sadece kendi varlığını sürdürmek için bir takım fiziksel önlemlerini alırken, bir yandan da kullanılan malzemeler veya riskli kullanım araçlarından dolayı çevreye verebileceği zararları da düşünerek ona göre teminatlar almak zorundadır.

Risk yönetim adımları

• Birinci adım; tesisiniz , faaliyetleriniz, çalışma, hizmet ve üretim sisteminiz hakkında bilgi edilinerek işyerinizin sigorta açısından profili tespit edilir.

• İkinci adım; her işin ve işletmenin yapısına göre farklı riskler vardır. İşinize ve sektörünüze özgü riskleri belirleyerek işletmenize özel risk raporu oluşturulur. Temel nitelikteki bu raporun içeriğinde kısaca risklerin çerçevesi çizilir.

• Üçüncü adım; işletmenizin ve faaliyetlerinizin maddi ve bedeni olarak verebileceği zararlar ve bu zararlar karşısındaki sorumluluğunuz tespit edilir. Bu kapsama çalışanlarınız, 3.şahıslar, müşterileriniz, tedarikçileriniz, komşularınız ve çevreniz dahildir.

• Dördüncü adım; varsa kaçınılamaz riskleriniz için almanız gereken önlemler belirlenir, bertaraf edilebilecek riskler için de sigorta teminatları belirlenir. Ardından farklı sigorta firmalarından alternatif tekliflerimiz hazırlanır.

• Beşinci adım; teklifler üzerinde detaylar sizinle tekrar gözden geçirilir ve mutabakat halinde poliçeleştirilir.