Takip Edin
Arama...
Arama

Aydınlatma Metni

Çerezlere Dair Aydınlatma Metni
Bu metin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla SİGORTALAYAN NET EGEİZ SİGORTA BROKERLIĞI ANONİM ŞİRKETİ (“Şirket”) tarafından https://egeiz.com.tr/ sitesi için hazırlanmıştır. Bu Çerez Aydınlatma Metni’nin amacı, internet sitemizde kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımız, hukuki sebebi ve haklarınız hakkında sizlere bilgi vermektir.

Çerez Nedir?
Çerezler bir web sitesi veya mobil uygulama tarafından cihazınızda oluşturulan ve isim-değer formatında veri barındıran küçük metin dosyalarıdır. Çerezler genellikle alındıkları internet sitesinin adını, çerez kullanım ömürlerini (cihazınızda ne kadar süreyle tutulacağını) ve genellikle rastgele şekilde oluşturulan kendine özgü bir sayı değeri içerir. Çerezler ile internet sitesine ait kullanım bilgileriniz elde edilmektedir. Çerezler bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak internetin kullanımını kolaylaştırır. Ayrıca, internet sitesine ilişkin tercihlerinizin, siteyi tekrar ziyaret ettiğinizde hatırlanmasında da yardımcı olur. Çerezlerin temel işlevleri ziyaretçinin ve tercihlerinin hatırlanması ve cihazının tanınmasıdır; neredeyse her web sitesinde çerez kullanılır.

Kullanılan Çerez Çeşitleri
Kullanım süresine göre çerez çeşitleri: Oturum çerezi, oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılmakta olup kullanıcı tarayıcısını kapattığında bu çerezler de silinmektedir. Kalıcı çerez ise internet tarayıcısı kapatıldığı zaman silinmemekte ve belirli bir tarihte veya belirli bir süre sonra kendiliğinden silinmektedir. Bu çerçevede, internet sitemizde kullanım sürelerine göre oturum ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır.
Birinci taraf ve üçüncü taraf çerezler: Birinci taraf çerezler, doğrudan kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesi yani tarayıcının adres çubuğunda gösterilen adres tarafından yerleştirilmektedir. Üçüncü taraf çerezlerse, kullanıcının ziyaret ettiği adres dışında farklı bir etki alanı tarafından yerleştirilmektedir. Bu çerçevede, internet sitemizde yalnızca birinci taraf çerez kullanılmaktadır.
Çerezler kullanım amaçlarına göre kesinlikle gerekli, işlevsel, reklam/pazarlama ve performans/analiz gibi amaçlarla kullanılabilmektedir. Bu çerçevede, internet sitemizde açıkça talep etmiş olduğunuz bilgi toplum hizmetlerinin sunulabilmesi için kesinlikle gerekli çerezler kullanılmaktadır. Söz konusu çerezler yoluyla kişisel verilerin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5’inci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi uyarınca “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” işleme şartına dayanılmaktadır.
Ayrıca Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun (“Kurum”) vermiş olduğu kararlarla uyumlu olarak siteye girdiğinizde çerezlere ilişkin açık rızanızın alınması halinde işlevsel, reklam/pazarlama ve performans/analiz amaçlarla ilgili çerezler de kullanılmaktadır. Söz konusu çerezler yoluyla kişisel verilerin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5’inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca açık rıza işleme şartına dayanılmaktadır.

Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları
Kanun uyarınca kullanabileceğiniz haklarınız;
Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre info@sigortalayan.net veya info@egeiz.com.tr adresine veya yazılı olarak Akdeniz Mah. 1353 Sk. Armese Is Merkezı No: 2 İç Kapı No: 21 Pasaport 35210 Konak/İzmir adresine iletebilirsiniz.
Kanun ve ilgili alt mevzuatın öngördüğü şekil ve içerik şartları gözetilmeksizin iletilen istekler, Şirket tarafından dikkate alınamayabilecektir.

Tümünü etkinleştir
Ayarları kaydet